Trắng Trong 1000

Quy cách:

Thành phần:

- Nhựa tổng hợp

- Bột màu

- Dung Môi

 

Chi tiết

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN TRỌNG LƯỢNG Sản xuất tại
TC:TC01:2006/CTY BK 20 Kgs Việt Nam
  • Dễ cháy
  • Tránh tiếp xúc với mắt
  • Sử dụng nơi thông thoáng
  • Khuấy đều trước khi sử dụng

Ký Hiệu

1001

 

 

Đối tác